Kierownictwo


Komendant Miejski
PSP w Kielcach


bryg. mgr Sławomir Karwat

Z-ca Komendanta Miejskiego
PSP w Kielcach


st.bryg. mgr inż. Paweł Górniak

Wróć