Struktura


Wydział Operacyjno - Szkoleniowy:

Naczelnik Wydziału:
bryg. mgr inż. Marcin Charuba

st. kpt. inż. Mariusz Stolarczyk
st. asp. mgr Piotr Romaniec
asp. mgr inż. Marcin Pastuszka
asp.sztab. Adam Kotaś

W ramach wydziału funkcjonuje Miejskie Stanowisko Kierowania (MSK) koordynujące sytem ratowniczo-gaśniczy na obszarze Miasta Kielce oraz powiatu kieleckiego.

Wydział Organizacyjno - Kadrowy:

Naczelnik Wydziału:
mł.bryg. mgr Rafał Wójcik

mł.asp. Arleta Winiarska
kpt. inż. Seweryn Trepka
mgr Iwona Piątek

Wydział Kwatermistrzowsko - Techniczny:

Naczelnik Wydziału:
mł. bryg. mgr inż. Piotr Sokól

mł. bryg. mgr inż. Artur Potrzeszcz
st. ogn. Marek Rabajczyk
mł. ogn. Jerzy Kurek
mgr Magdalena Żak
technik Jacek Bugajski

Wydział Kontrolno - Rozpoznawczy:

Naczelnik Wydziału:
mł.bryg. mgr inż. Piotr Tomaszewski

mł. bryg. mgr inż. Grzegorz Mróz
kpt. mgr Adam Borowiec
kpt. mgr inż. Dawid Dyduch
mł.kpt. mgr inż. Jakub Duda

Wydział Finansowy:

Naczelnik Wydziału:
asp. mgr Ilona Skowron

st.asp. Elżbieta Śliwa
mgr Katarzyna Hanas
mgr Monika Ślęzak

Samodzielne stanowisko ds. BHP:

mgr Katarzyna Klepacz
Wróć