Podziękowania

Podziękowanie od Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego
Podziękowanie od Kuratorium Oświaty w Kielcach
Podziękowanie od Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach
Wróć