Podziękowania

Podziękowanie za pomoc w organizacji Olimpiady Bezpieczeństwa
Podziękowania w imieniu dzieci i rodzin strażaków
Podziękowanie od Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego
Podziękowanie od Kuratorium Oświaty w Kielcach
Podziękowanie od Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach
Wróć