2017-07-07 

Wzory wniosków dla jednostek OSP - dotacja MSWiA

print

Szczegóły składania zaktualizowanych wniosków o środki z dotacji MSWiA

1. Pobrać odpowiedni wniosek na zakupy bieżące lub inwestycyjne

2. Uzupełnić wszystkie wymagane pola w formularzu

3. W ramach planowanych zakupów należy uwzględnić wkład własny pieniężny jednostki OSP.

4. Podpisać wniosek przez osoby upoważnione do reprezentowania OSP (zgodnie z KRS i statutem jednostki) – osoby wskazane we wniosku będą zobligowane do podpisania umowy na dotację (w terminie późniejszym)

5. Zeskanować wniosek (wszystkie strony) i przesłać mailem na skrzynkę km@straz.kielce.pl  lub faxem na numer 041 369 30 15

6. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 041 369 30 10 w. 150

7. Zaktualizowany wniosek należy przesłać do dnia 10.07.2017 r. (poniedziałek) do godz. 14:00.Załączniki:
Wzór wniosku wydatki bieżące
Wzór wniosku wydatki inwestycyjne
Wzór wniosku wydatki inwestycyjne
Wzór wniosku wydatki bieżąceWróć