2017-09-18 

Powiat kielecki - IX Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze

print

W dniu 17 września br. na stadionie sportowym Centrum Sportowo - Rekreacyjnego OLIMPIC w Strawczynku odbyły się IX Zawody Sportowo – Pożarnicze dla Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu kieleckiego. Była to największa impreza tego typu w województwie świętokrzyskim, podczas której startowało łącznie 41 drużyn: 16 drużyn grupy „A” – (męskie) Ochotniczych Straży Pożarnych, 7 Kobiecych Drużyn Pożarniczych oraz 18 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Zawody są rozgrywane w 2 konkurencjach: ćwiczenie bojowe oraz sztafeta pożarnicza z przeszkodami. Zawody sportowo - pożarnicze są formą szkolenia pożarniczego niezbędnego w przygotowaniu do prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych.

Celem organizacji zawodów sportowo - pożarniczych jest w szczególności:
1. Mobilizowanie do stałego doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu.
2. Ocena stanu wyszkolenia pożarniczego.
3. Popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej.
4. Przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla.


Komisję sędziowską powołał bryg. Sławomir Karwat Komendant Miejski PSP w Kielcach, a sędzią głównym zawodów był bryg. Marcin Charuba. Organizatorem zawodów była Komenda Miejska PSP w Kielcach i Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kielcach, przy współudziale Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz Urzędu Gminy w Strawczynie. Obserwatorami zawodów byli m.in.: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego - Adam Jarubas, senator – Krzysztof Słoń,  Starosta Kielecki – Michał Godowski, wójtowie i burmistrzowie, radni powiatu kieleckiego i gminy Strawczyn, Dyrektor Centrum Sportowo – Rekreacyjnego „Olimpic” – Maciej Lewandowski, członkowie Zarządu ZOSP RP powiatu kieleckiego oraz sympatycy pożarnictwa. Znakomitą oprawę zawodów zapewniła orkiestra dęta pod przewodnictwem kapelmistrza – Michała Leśnika oraz publiczność, która licznie wypełniła trybuny stadionu w Strawczynku. Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach nie szczędzili pochwał pod adresem zawodników i organizatorów. Serdeczne podziękowania za pomoc przy organizacji zawodów składamy Zarządowi Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kielcach, staroście kieleckiemu, prezydentowi miasta Kielce, wójtowi gm. Strawczyn, jednostkom OSP z gminy Strawczyn oraz dyrektorowi Centrum Sportowo – Rekreacyjnego OLIMPIC w Strawczynku. Gdyby nie ich ogromne zaangażowanie, trudno było by zrealizować tak duże przedsięwzięcie. Zwycięskie drużyny otrzymały cenne nagrody rzeczowe, medale, puchary oraz dyplomy.

Tor przeszkód MDP, który wypożyczony został na zawody dzięki uprzejmości gm. Górno,  został pozyskany w ramach konkursu "Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok" i zakupiony dla OSP Górno przez gm. Górno.


Wyniki IX zawodów przedstawiają się następująco:

 

Klasyfikacja generalna zawodów w kategorii MDP dziewcząt

Wola Morawicka

z wynikiem

1049.68

Smyków

z wynikiem

 1048.73

Kowala

z wynikiem

 1024.30

Górno

z wynikiem

 1022.57

Mąchocice Kapitulne

z wynikiem

 997.50

Promnik

z wynikiem

 988.66

Śladków Mały

z wynikiem

 978.79

Lechów

z wynikiem

 971.10

 

Klasyfikacja generalna zawodów w kategorii MDP chłopców

MDP Dębska Wola

z wynikiem

 1044.31

MDP Promnik

z wynikiem

 1025.23

MDP Górno

z wynikiem

 1022.18

MDP Łagów

z wynikiem

 1011.26

MDP Komórki

z wynikiem

 1009.08

MDP Szewce Zawada

z wynikiem

 1003.65

MDP Lechów

z wynikiem

 975.86

MDP Samsonów

z wynikiem

 974.85

MDP Ciekoty

z wynikiem

 961.93

MDP Kowala

dyskwalifikacja

 

 

Klasyfikacja generalna zawodów w grupie C przedstawia się następująco:

Wola Morawicka

z wynikiem

119.14

Strawczyn

z wynikiem

123.52

Kowala

z wynikiem

129.93

Ćmińsk

z wynikiem

 142.83

Mąchocice Kapitulne

z wynikiem

 163.51

Zagnańsk Chrusty

z wynikiem

 173.56

Obice

z wynikiem

 188.82

 

Klasyfikacja generalna zawodów w grupie A przedstawia się następująco:

Brudzów

z wynikiem

93.25

Obice

z wynikiem

 100.69

Strawczyn

z wynikiem

 102.97

Wola Jachowa

z wynikiem

 105.98

Mąchocice Kapitulne

z wynikiem

 109.17

Zaborowice

z wynikiem

 110.78

Kowala

z wynikiem

 115.06

Skrzelczyce

z wynikiem

 115.18

Ćmińsk

z wynikiem

 118.06

Szałas

z wynikiem

 118.67

Bolmin

z wynikiem

 131.27

Stara Słupia

z wynikiem

 131.44

Sarbice

z wynikiem

 131.49

Łagów

z wynikiem

 135.32

Chańcza

z wynikiem

 136.92

Huta Nowa

z wynikiem

 139.31
Wróć