2017-09-27 

Ćwiczenia na obiekcie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach

print

22 września 2017 roku przeprowadzono ćwiczenia taktyczno-bojowe zastępów z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej NR 1 w Kielcach, połączone z ćwiczeniami ewakuacyjnymi dla pracowników Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach (WSzW).

Scenariusz ćwiczeń zakładał podjęcie próby gaszenia pożaru w zarodku przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego przez pracowników obiektu oraz wobec nieskutecznej próby gaszenia pożaru podjęciu decyzji o ewakuacji pracowników WSzW. Po przeprowadzonej ewakuacji okazało się że czterej pracownicy przebywający w budynku nie zdołali się ewakuować z powodu zadymienia dróg ewakuacyjnych. Zadania, które w ramach ćwiczeń realizowały zastępy PSP to: ewakuacja trzech osób z poddasza budynku przy użyciu drabiny mechanicznej SD-37, ewakuacja na noszach jednego poszkodowanego i udzielenie mu kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ugaszenie pożaru na poddaszu budynku.

Celem ćwiczeń było dokonanie oceny przygotowania obiektu do rzeczywistego zagrożenia pożarowego, doskonalenie zachowania osób funkcyjnych podczas prowadzenia ewakuacji, sprawdzenie realizacji zadań zawartych w „Planie ochrony przeciwpożarowej obiektu”, doskonalenie współpracy podczas pożaru z zastępami PSP, doskonalenie zawodowe strażaków w zakresie gaszenia pożarów wewnętrznych i ewakuacji poszkodowanych przy użyciu drabin mechanicznych oraz zapoznanie z obiektem WSzW w Kielcach.

 

Opracował : mł.bryg. Mariusz Góra

Zdjęcia:Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach

Wróć