2017-10-02 

Pożegnanie ze służbą asp. sztab. Marcina Pogody

print

Z dniem 30 września 2017 roku zakończył służbę w Państwowej Straży Pożarnej i przeszedł na zaopatrzenie emerytalne po ponad 20 latach służby Pan asp. sztab. Marcin Pogoda – dowódca sekcji w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 w Kielcach. Oficjalne pożegnanie Pana asp. sztab. Marcina Pogody  nastąpiło w siedzibie JRG Nr 2 w Kielcach w obecności Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach bryg. Sławomira Karwata, który w imieniu kadry kierowniczej, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych komendy podziękował za służbę oraz życzył zdrowia i spokoju na emeryturze.
Pan asp. sztab. Marcin Pogoda służbę w pożarnictwie rozpoczął  1 września 1997 roku jako kadet Centralnej Szkoły Aspirantów PSP w Częstochowie. Po ukończeniu szkoły 1 lipca 1999 roku został mianowany do służby w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP w Kielcach. Przechodząc kolejne szczeble kariery zawodowej zajmował kolejno następujące stanowiska służbowe: specjalista ratownik, starszy specjalista ratownik, dowódca zastępu oraz dowódca sekcji.
W okresie służby uczestniczył w wielu działaniach ratowniczo-gaśniczych ratując zdrowie, życie i mienie ludzkie. Podczas służby zaangażowany był tworzenie oraz funkcjonowanie  specjalistycznej grupy wodno – nurkowej.
Za swoją działalność był wielokrotnie odznaczany i nagradzany, między innymi:
Br. i Sr. Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa
Brązowym Medalem Za Długoletnią Służbę

Autor: kpt. Seweryn Trepka
Zdjęcia: Archiwum KM PSP w Kielcach

Wróć